ՓՈՂ & ԲԼՈԿ

ՓՈՂ & ԲԼՈԿ

Խոտի բլոկներ և փոխկապակցման բլոկներ

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

Թեք աղյուս

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

Եզրաքար

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

Սալիկապատ աղյուս

111
222
333
444

Արգելափակում

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8